New Sales by Innovation Lab

Vi lever i en tid, hvor vi mere præcist kan forudsige vinderen af et præsidentvalg ud fra folks Facebook-adfærd, end vi kan ved at benytte os af traditionelle prognoseværktøjer, og hvor LinkedIn agerer en lige så stor salgskanal, som vores virksomheders faktiske hjemmesider. Med andre ord, så er listen over nye, digitale salgsværktøjer alenlang og mulighederne herunder endnu flere. Det kræver, at du gentænker den måde, du driver salg på i din virksomheds - der skal nemlig være en balance mellem brugen af disse nye redskaber uden helt at forkaste de gamle (salgs)dyder.

At finde denne balance er dog ikke altid lige let. Ofte kan det være svært at navigere rundt i de mange digitale salgstilbud, der typisk lover dig svimlende summer af leads, ligesom de fleste virksomhedsejere - hvadenten de har drevet virksomhed i mange, eller få år - på et givent tidspunkt, har stiftet erfaring med en (engang effektiv) salgsmetode, som der stædigt holdes ved, selvom den er forældet.

I New Sales analyserer og rådgiver vi virksomheder i den svære balance og navigerer dig hele vejen fra strategi til ordre. Gennem vores indsigt i nye teknologier og vores mangeårige erfaring med det traditionelle salgshåndværk klæder vi dig på til den digitale virkelighed og skræddersyer en ny, innovativ og effektiv salgsmaskine til hver enkelt virksomhed med udgangspunkt i dine specifikke behov.

New Sales by Innovation Lab Produkter